arrow_drop_up

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden qua veranderingen in 2021?

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden qua veranderingen in 2021? Bijvoorbeeld met betrekking tot zelfstandigenaftrek en vennootschapsbelasting verandert er toch het een en ander?

Als ondernemer kunt u nooit stil staan. Zeker niet in uw bedrijf zelf, maar ook niet als het gaat om uw bedrijfsstructuur. Het is goed om van tijd tot tijd uw bedrijfsstructuur tegen het licht te houden. Past deze nog bij uw organisatie en is alles fiscaal nog optimaal? De voortdurende wijzigingen in de belastingwetgeving zijn ook van belang. Het jaar 2020 is bijna ten einde. Als de plannen voor 2021 doorgaan, doet u er goed aan om daar tijd op in te spelen. Een kleine greep uit de wijzigingen voor ondernemers.

Benut de vrije ruimte in de WKR

Dit jaar bedraagt de ruimte voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel nog 3% over de eerste € 400.000 van uw loonsom (= € 12.000!) en daarboven geldt 1,2%. Ook als dga mag u gebruikmaken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In 2021 gaat de eerste schijf weer naar 1,7%. Als u uw personeel wat extra wilt belonen in deze coronatijd, dan is daarvoor fiscaal de ruimte.

Elektrische auto van de zaak

Overweegt u om een nieuwe auto aan te schaffen? Dan kunt u in 2020 nog profiteren van een verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s. Zorg er dan voor dat de eerst tenaamstelling van de auto nog in 2020 plaatsvindt. Daarmee stelt u de lagere bijtelling (8%) voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit 12%. Deze lagere bijtelling geldt over een maximale waarde van € 40.000, daarboven geldt de normale bijtelling van 22%.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Uw elektrische auto én de bijbehorende laadpaal kunnen ook kwalificeren voor de MIA. Let op : laat u goed informeren en vraag de MIA tijdig aan (binnen 3 maanden na de bestelling).

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het huidige plan is dat u als ondernemer (met personeel) voor investeringen vanaf 1 oktober 2020 3% van de investering kunt verrekenen met de af te dragen loonheffing. De aanvraag laat nog wel even op zich wachten: dit kan vanaf 1 september 2021. Deze tijdelijke korting komt bovenop de bestaande investeringsregelingen.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Dit belastingvoordeel voor ondernemers met een eenmanszaak of VOF wordt in 2021 sneller afgebouwd dan eerder gemeld. Er vindt wel een compensatie plaats in de vorm van hogere arbeidskorting.

Verschraling aftrekposten

Aftrekposten in privé kunnen in het algemeen jaarlijks tegen een steeds lager tarief worden verzilverd. Haal indien mogelijk kosten naar voren.

Belastingtarief voor BV’s

De vennootschapsbelasting over de eerste € 245.000 winst gaat in 2021 naar slechts 15%; daarboven is het tarief 25%. In 2022 wordt de eerste schijf verder opgerekt tot € 395.000. Dit houdt in dat de belastingdruk voor ondernemers met een BV verder omlaag gaat. Er staat wel tegenover dat het tarief voor dividenden en verkoopwinst in privé omhoog gaat 26,9%.

Al met al loont het steeds eerder om van een eenmanszaak of VOF over te gaan naar een BV. Als uw resultaat ongeveer € 120.000 per jaar bedraagt, loont het de moeite om eens door te rekenen of een BV voor u interessant is. Ook kan het om juridische redenen soms wenselijk zijn om bij een lagere winst al over te gaan naar een BV.

Fiscale eenheid

Als uw meerdere BV’s hebt die samen een fiscale eenheid vormen, kan het goed zijn om de fiscale eenheid te heroverwegen en wellicht te verbreken. Omdat de 15%-schijf steeds verder wordt opgerekt en per BV benut kan worden, kunt u door slim te structureren vaker én over hogere bedragen deze schijf benutten. Een belastingvoordeel van 10% is dan snel gerealiseerd. Voorafgaan aan de verbreking moet u wel toetsen of de verbreking geen fiscale nadelen met zich mee brengt.

Zoals u ziet staat de fiscaliteit nooit stil. Wellicht kunt u deze decembermaand nog een fiscaal voordeel realiseren!

Dit artikel verscheen als column in het Nunspeet Magazine