arrow_drop_up

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe regeling : een btw-vrijstelling in plaats van een vermindering. Als u van de nieuwe KOR gebruik wenst te maken, is het (zo nodig) van belang vóór 20 november de aanmelding bij de Belastingdienst. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

• De nieuwe KOR geldt als de omzet op jaarbasis onder de € 20.000 blijft (hierbij telt óók btw-vrijgestelde omzet mee).

• Iedere ondernemer kan voor de regeling kiezen (dus ook de BV, de stichting of vereniging).

• Is er de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan geldt wellicht de herzieningsregeling, zodat wellicht een deel van de btw moet worden terugbetaald. Het is dus van belang om deze gevolgen vooraf goed in kaart te brengen.

• Onder de nieuwe KOR is de btw op nieuwe investeringen niet meer te verrekenen als voorheffing.

• Verhuurt u een pand btw-belast? Dan kunt u de nieuwe KOR niet toepassen.

• Hebt u vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt uw marge hoger. Dan is de nieuwe KOR interessant. Omgekeerd is de KOR minder interessant bij overwegend zakelijke klanten (en een gelijkblijvende verkoopprijs).

Hebt u vragen over de gevolgen van de nieuwe KOR in uw situatie? Wij denken graag met u mee.