arrow_drop_up

Traditiegetrouw liggen de plannen van het kabinet voor Prinsjesdag al dagen, soms zelfs weken van te voren op straat. Deze fiscale plannen lekten nu al uit.

  • Multinationals gaan belasting betalen over hun volledige winst. Het kabinet neemt een wetsvoorstel over dat regelt dat buitenlandse verliezen niet meer kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst in Nederland.
  • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf volgend jaar verminderd. Dit belastingvoordeel voor zzp'ers gaat de komende tien jaar terug van maximaal 7280 euro naar maximaal 5000 euro.
  • Het kabinet trekt een miljard uit voor een subsidieregeling voor gemeenten die inzetten op nieuwbouw. Ook is er een miljard voor woningcorporaties die meer huizen bouwen. Dat bedrag gaat vooral naar een verlaging van de verhuurderheffing voor de corporaties. Daarnaast kijkt het kabinet naar het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters.
  • De vennootschapsbelasting - een veelbesproken onderwerp in deze kabinetsperiode - gaat volgend jaar nog niet omlaag. Over winsten boven de 200.000 euro betalen bedrijven volgend jaar nog steeds 25 procent. De voorgenomen verlaging naar 22,55 procent gaat dus niet door. Voor winsten tot 200.000 euro daalt het tarief wel. Betalen bedrijven nu nog 19 procent, volgend jaar gaat dat percentage naar 16,5 procent.
  • Eerder werd ook al bekend dat het belastingplan van staatssecretaris Menno Snel van Financiën niet onder embargo naar de Tweede Kamer gaat. Volgens het kabinet hebben de Kamerleden het Belastingplan niet nodig ter voorbereiding op de Algemene Politieke Beschouwingen, die woensdag en donderdag worden gehouden.

Bron: Redactie TaxLive